Oral kirurgi

Vi diagnostiserar och behandlar sjukdomar/defekter i munhåla och käken

Dentoalveolär kirurgi

Det finns olika typer av mindre käkkirurgiska ingrepp som går under benämningen dentoalveolär kirurgi. Här på Norrvikentandakut kollar vi patienters hälso deklaration och mediciner innan alla kirurgiska ingrepp.

Oralkirurgi

Exempel på dentoalveolära ingrepp:

 • Implantat kirurgi.
 • Sinus kirurgi vid behov när vi ska sätta implantat i överkäken.
 • Operativt avlägsnande av visdomständer, övertaliga tänder och rotrester
 • Operativt avlägsnande av tänder med komplicerade förhållanden, exempelvis närhet till nerv eller bihåla
 • Operativ friläggning av tänder med frambrottshinder
 • Operativt avlägsnande av cystor i mun- och käkregionen
 • Rotspetsoperation
 • Käkbensplastik och biopsi av käkben
 • Behandling av komplikationer som uppstår efter ingrepp i munhålan, exempelvis: blödning, infektion, tand- och mjukdelsskador
 • Sinuskirurgi vid implantattillfällen med benersättningsmaterial (bone graft)
 • Bedömning

  När remissen inkommer görs en prioritering över hur snabbt du som patient bör undersökas inför ett eventuellt operativt ingrepp. Du placeras därefter på väntelista. Ibland blir du kallad för undersökning och operation vid samma tillfälle. Detta kan röra sig om enklare operationer såsom operativt avlägsnande visdomständer.

  Operationen

  De flesta ingrepp sker i lokalbedövning och vid behov kan även lugnande medicinering vara inplanerat. I ovanliga fall krävs narkos. Operationen tar 15 till 75 minuter beroende på ingreppets omfattning. Efter genomförd operations sys operationssåret ihop och du får vanligtvis bita på en kompress för blodstillning.

  Efter käkkirurgiskt ingrepp i munnen

  Under första veckan efter operationen är det normalt att känna ömhet och svullnad. Man kan ibland också få blåmärken i ansiktet. Som regel behövs smärtstillande läkemedel efter operationen. Det räcker ofts med vanliga receptfria smärtlindrande preparat. När du blivit opererad i munhålan kan du själv vidta åtgärder för att läkningen ska bli så gynnsam som möjligt.

  Mat och dryck

  Tandläkaren undersöker det område i munnen som gör ont. Hen tar röntgenbilder för att kunna se hur det ser ut mellan tänderna och kring rötterna. Ibland kan tanden som ger besvär behöva behandlas flera gånger för att bli bra.

  Arbete och fysisk aktivitet

  Ta det lugnt första timmarna efter operation. Rök inte. Undvik tungt arbete och kraftigt fysisk ansträngning (bland annat för att minska risken för blödningar i såret).

  Munhygien

  För att såret ska läka bra är det viktigt att hålla rent i munnen. Använd tandborste som vanligt i den icke-opererade delen av munhålan, men undvik sårområdet den första veckan. Använd munsköljning med klorhexidin morgon och kväll i 5-10 dagar för att motverka bakterietillväxt i sårområdet.

  Uppföljning

  Efter operationen följs du vid behov upp med en kontrol beroende på typen av ingrepp som genomförts.

  Oralkirurgi

  Varför behöver visdomständer opereras?

  Ibland kan en operation av visdomstanden krävas och det kan då bero på att omständigheterna kring tanden gör så att den inte går att dra ut. Det kan exempelvis bero på att tanden har vuxit snett, drabbats av en omfattande infektion eller är retinerad, att tanden ligger kvar i käken täck av slemhinna och ibland även ben. Tandens rötter kan även vara böjda vilket gör att det är svårt att dra ut den. I de fall man måste ta bort en visdomstand som sitter komplicerat är operation det bästa alternativet.

  Det ilar i tänderna

  Den hårda tandemaljen skyddar tandnerven, men emaljen slutar vid tandköttskanten. Tandens rotyta kan bli synlig om tandköttet drar sig tillbaka. Det kan till exempel bero på att du har borstat för hårt. Ytan på roten är inte lika hård som tandemaljen och skyddar inte tandnerven lika bra. Då kan det ila i tänderna om du äter varm eller kall mat. Även luften som strömmar in i munnen när du andas in kan orsaka ilningar.