Rotbehandling - Endodonti

För dig med stora kariesangrepp nära pulpan

Rotbehandling

Vi på Norrvikentandakut Klinik erbjuder rotbehandling i Sollentuna Stockholm. Rotbehandling kan behövas pga tandinfektion,som skapas pga stort kariesangrepp, stora gamla fyllningar som är nära pulpan eller trauma . Ibland patienter kommer med tandvärk och då görs en rotbehandling för att lindra värken, men i vissa fall rot-behandling behövs även patienten har inga värk eller symptom från tanden och tand med infektioner kan upptäckas av tandläkare under en rutin kontroll.

Snabb och smidig behandling

Rotbehandling hos oss är helt och hållet smärtfri och vi använder oss av moderna och digitala instrument som förenklar behandlingen avsevärt för patienten och leder till snabb och smidig rotbehandling. I de allra flesta fallen kan vi lindra smärtan och slutföra rotbehandlingen på ett besök. Allt detta helt smärtfritt självklart! Är du i behov av lugnande medel innan behandlingen påbörjats kan vi även förse med detta. I vissa fall kan man behöva lindra smärtan och stoppa infektionen under första besöket för att under nästa besök slutföra rotbehandlingen.

Gör rotbehandling ont?

Nej, hos oss på Norrvikentandakut klinik använder vi oss av modern teknologi och i kombination av effektiv bedövning är behandlingen helt och hållet smärtfri. Tycker man fortfarande att det är obehagligt så kan man få lugnande medel innan eller även utföra behandlingen under lustgas eller narkos.

Hur går en rotfyllning till?

Första steget är att tandläkaren diagnostiserar vad som är fel på tanden. Sedan berättar tandläkaren om vad behandlingen kommer att kosta. Behandlingen börjar med en noggrant utförd bedövning, sedan borrar tandläkaren ner till den inflammerade nerven. Tanden isoleras med en plastduk (kofferdam) för att förhindra saliv och bakterier att nå rotkanalen. Rotkanalen rensas och sedan om möjligt rotfylls under samma besök. I vissa fall sätter tandläkaren ett medicinskt inlägg i kanalen under en veckas period innan rotbehandlingen slutförs. Vi på Norrvikentandakut är kopplade till Försäkringskassans högkostnadsskydd och behandlingen hos oss skickas automatiskt till Försäkringskassan så att du aldrig behöver betala mer än vad du ska eller oroa dig för ansökning om detta, vi sköter det åt dig!

implantat